Ưu đãi này chỉ có sẵn cho người gửi tiền lần đầu. Tiền gửi tối thiểu là £ 10. 50 vòng quay miễn phí trên Book of Dead. Giá trị spin: £ 0,10. Sau khi đặt cọc đầu tiên, bạn có thể yêu cầu 30 vòng quay miễn phí bổ sung của mình bằng cách truy cập phần Kicker. Không rút tối thiểu. Ưu đãi này không thể được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác. Ưu đãi này chỉ có sẵn cho những người chơi cụ thể đã được Playojo chọn. Nếu bạn đã đến trang này, không thông qua ưu đãi được chỉ định thông qua Playojo, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận ưu đãi. Phần thưởng của Ojo và chính sách chơi trò chơi được áp dụng. Đọc thêm.