sòng bạc trực tuyến Khe trực tuyến miễn phí

Có nhiều phiên bản trò chơi khe trên sòng bạc trực tuyến hơn một phiên bản có thể chơi trong một ngày hoặc một năm! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các trò chơi khe miễn phí bao gồm 3 reel và 5 khe quay, đường thanh toán đơn và nhiều đường lương.

Chơi những thứ này và chuẩn bị cho việc lựa chọn trực tuyến các vị trí giải độc đắc tiến bộ tại các sòng bạc.

Nổi tiếng
Duyệt

{"id":844,"release_date":null,"name":"1000X BUSTA","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=8133","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1,"release_date":null,"name":"2 Million B.C.","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=224","content":null,"game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.8,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1230,"release_date":"2019-07-15","name":"300 Shields Extreme","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14741","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":2,"release_date":null,"name":"5 Reel Drive","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Casino\/Default.aspx?applicationid=1023&theme=quickfiressl&usertype=5&sext1=demo&sext2=demo&csid=1866&serverid=1866&variant=MIT-Demo&gameid=5ReelDrive&ul=EN","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":3,"release_date":"2010-06-15","name":"7th Heaven","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=229","content":null,"game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":4,"release_date":null,"name":"Adventure Palace","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/adventure-palace","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":5,"release_date":null,"name":"After Night Falls","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=295","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1402,"release_date":"2018-10-17","name":"Aftershock (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=17321","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":7,"release_date":null,"name":"Age of Discovery","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/age-of-discovery","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":6,"release_date":null,"name":"Agent Jane Blonde","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/agent-jane-blonde","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1459,"release_date":"2018-04-11","name":"Aladdin's Legacy","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18191","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":870,"release_date":null,"name":"Arcane Gems","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=8490","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":9,"release_date":null,"name":"Around The World","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/session\/open\/sid\/8707a27921f280d084c962231bd41719","content":null,"game_provider":277,"game_provider_name":"Endorphina","category_id":48,"group_id":42,"rating":9,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":10,"release_date":null,"name":"Around the World","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/load_game.asp?id=567&mode=guest&refer=93","content":"","game_provider":316,"game_provider_name":"Arrows Edge","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":11,"release_date":null,"name":"Arrival","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=226","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":14,"release_date":null,"name":"At the Copa","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=300","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":15,"release_date":null,"name":"At the Movies","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=266","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":12,"release_date":null,"name":"Atlantis","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/rtg\/launcher\/atlantis","content":null,"game_provider":361,"game_provider_name":"Red Tiger Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":16,"release_date":null,"name":"Avalon","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/avalon","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":17,"release_date":null,"name":"Barbary Coast","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=194","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":763,"release_date":null,"name":"Battle Heroes","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=6858","content":"","game_provider":518,"game_provider_name":"Swintt","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":972,"release_date":null,"name":"Beat the Beast: Griffin\u00b4s Gold","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=11335","content":null,"game_provider":279,"game_provider_name":"Thunderkick","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":933,"release_date":null,"name":"Beat the Beast: Quetzalcoatl's Trial","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=9849","content":null,"game_provider":279,"game_provider_name":"Thunderkick","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1191,"release_date":"2020-04-21","name":"Beetlejuice Megaways","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14156","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":18,"release_date":null,"name":"Big Bass Bonanza","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/bit.ly\/3Dnz19d","content":"","game_provider":318,"game_provider_name":"Pragmatic Play","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":19,"release_date":"2004-06-07","name":"Big Kahuna","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/big-kahuna","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1442,"release_date":"2018-05-30","name":"Big Spinner","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=17921","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":97,"release_date":null,"name":"Bikini Party","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/bikini-party","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":20,"release_date":null,"name":"Black Gold","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=256","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1258,"release_date":null,"name":"Black Knight 2 (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=15161","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1788,"release_date":"2021-11-26","name":"Blazing Goals","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=23244","content":"","game_provider":658,"game_provider_name":"NetGaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":91,"release_date":"2013-10-11","name":"Blood Suckers","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/games.netent.com\/embed\/game.html?gameId=bloodsuckers_not_mobile¤cy=EUR&language=en","content":null,"game_provider":19,"game_provider_name":"NetEnt","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.9,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1786,"release_date":"2021-10-08","name":"Bloxx Fruit","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=23214","content":"","game_provider":518,"game_provider_name":"Swintt","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":630,"release_date":null,"name":"Bonanza Megaways","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=1149","content":null,"game_provider":282,"game_provider_name":"Big Time Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":98,"release_date":null,"name":"Book Of Spells","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Home\/IntegrationGameLaunch?moneyType=0&gameName=BookOfSpells","content":"","game_provider":617,"game_provider_name":"FAZI","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":748,"release_date":null,"name":"Book of Adventure","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=6211","content":null,"game_provider":334,"game_provider_name":"StakeLogic","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":893,"release_date":null,"name":"Book of Atem: WowPot","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=9735","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1329,"release_date":"2020-04-17","name":"Book of Relics Low","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=16226","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":829,"release_date":null,"name":"Book of Tricks","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=7788","content":null,"game_provider":547,"game_provider_name":"AllWaySpin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1313,"release_date":"2020-12-17","name":"Book of Ultimate Infinity","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=15986","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":21,"release_date":null,"name":"Boomanji","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=323","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1279,"release_date":null,"name":"Boulder Bucks","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=15476","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":22,"release_date":"2014-12-01","name":"Break da Bank","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/break-da-bank","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":23,"release_date":"2008-04-05","name":"Break da Bank Again","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/break-da-bank-again","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.7,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1497,"release_date":null,"name":"Buccaneers Bay","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18776","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":24,"release_date":"2009-12-31","name":"Burning Desire","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/burning-desire","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":423,"release_date":"2020-11-20","name":"Burning Power ","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/burningpower","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":25,"release_date":null,"name":"Bush Telegraph","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/bush-telegraph","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":471,"release_date":null,"name":"Cabaret Royale","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=1001","content":null,"game_provider":283,"game_provider_name":"2 By 2 Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1042,"release_date":"2021-01-25","name":"Candy Bears, Sweet Wins!","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=12407","content":"","game_provider":658,"game_provider_name":"NetGaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":26,"release_date":null,"name":"Caribbean Treasure","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/caribbean-treasure\/demo\/","content":null,"game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":27,"release_date":"2015-08-11","name":"Carnaval","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/carnaval","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":29,"release_date":"2014-12-01","name":"Cash Crazy","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/cash-crazy","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1460,"release_date":"2018-03-28","name":"Cash Point","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18206","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1282,"release_date":null,"name":"Cash Wizard","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=15521","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":28,"release_date":"2009-10-01","name":"Cashapillar","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/cashapillar","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":30,"release_date":null,"name":"Cashville","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/cashville","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1502,"release_date":null,"name":"Casinomeister","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18851","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1207,"release_date":"2018-04-24","name":"Celestial King","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14396","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":31,"release_date":"2009-06-01","name":"Centre Court","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/centre-court","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":32,"release_date":null,"name":"Circus Wonders","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/circus-wonders\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1363,"release_date":"2019-08-13","name":"Cirque Du Soleil Amaluna","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=16736","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":33,"release_date":null,"name":"Cleopatra","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/load_game.asp?id=618&mode=guest&refer=93","content":null,"game_provider":316,"game_provider_name":"Arrows Edge","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":886,"release_date":null,"name":"Codex","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=9620","content":"","game_provider":607,"game_provider_name":"Vibra Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":34,"release_date":null,"name":"Cold Cash","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/bit.ly\/3LkpAeW","content":null,"game_provider":801,"game_provider_name":"Spearhead Studios","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":35,"release_date":"2018-05-05","name":"Cops And Robbers","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Casino\/IframedView?pid=2&gid=&gameId=194&lang=en_US&practice=1&channel=desktop&div=flashobject&width=100%25&height=100%25&demo=2","content":null,"game_provider":52,"game_provider_name":"Play'n GO","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":36,"release_date":"2015-01-01","name":"Crazy Chameleons","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/crazy-chameleons","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.1,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":37,"release_date":null,"name":"Crypt of the Vampires","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/crypt-of-the-vampires\/demo\/","content":null,"game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1454,"release_date":"2018-04-26","name":"Crystal Forest HD  (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18116","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1727,"release_date":null,"name":"Da Vinci Extreme","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=22248","content":null,"game_provider":399,"game_provider_name":"High 5 Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1183,"release_date":"2018-03-26","name":"Dancing Drums","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14036","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":38,"release_date":null,"name":"Deck The Halls","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/deck-the-halls","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":647,"release_date":null,"name":"Doctor Electro","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=3933","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1511,"release_date":null,"name":"Doctor Love on Vacation","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18986","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":39,"release_date":null,"name":"Double Wammy","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/double-wammy","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.6,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":905,"release_date":null,"name":"Dragon Horn","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=8912","content":null,"game_provider":279,"game_provider_name":"Thunderkick","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":541,"release_date":null,"name":"Dragon Shrine","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=1747","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":424,"release_date":"2020-06-12","name":"Dragon's Secret","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/dragonssecret","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":576,"release_date":null,"name":"Dragons Awakening","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=2502","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":568,"release_date":null,"name":"Durian Dynamite","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=2655","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1522,"release_date":null,"name":"EXtra Cash","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19151","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":825,"release_date":null,"name":"Einstein Eureka Moments Deluxe","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=7982","content":null,"game_provider":334,"game_provider_name":"StakeLogic","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":40,"release_date":null,"name":"Electric Sevens","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/electric-sevens\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":41,"release_date":null,"name":"Emerald King Rainbow Road","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/gs2c\/openGame.do?lang=en&cur=GBP&gameSymbol=vs20ekingrr&websiteUrl=https:\/\/4iee.com\/en&lobbyUrl=https:\/\/4iee.com\/en","content":"","game_provider":318,"game_provider_name":"Pragmatic Play","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1520,"release_date":null,"name":"Emperors Garden","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19121","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":42,"release_date":null,"name":"Enchanted","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/?g=Enchanted&p=demo&u=811550405&t=123&ak=accessKey&cr=USD&loc=en","content":null,"game_provider":622,"game_provider_name":"KA Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":745,"release_date":null,"name":"Encharmed Quattro","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=6160","content":null,"game_provider":334,"game_provider_name":"StakeLogic","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":906,"release_date":null,"name":"Esqueleto Explosivo","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=9337","content":null,"game_provider":279,"game_provider_name":"Thunderkick","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":632,"release_date":null,"name":"Extra Chilli","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=1181","content":null,"game_provider":282,"game_provider_name":"Big Time Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1523,"release_date":null,"name":"Fairy Forest","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19166","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1471,"release_date":"2018-02-28","name":"Fat Cat (ClassiX)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18371","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":480,"release_date":null,"name":"Fiery Kirin","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=2243","content":null,"game_provider":283,"game_provider_name":"2 By 2 Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1429,"release_date":"2018-06-20","name":"Fire Queen (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=17726","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1527,"release_date":null,"name":"FoXin Wins Again","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19226","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":43,"release_date":null,"name":"Football Mania","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/2e8g99w5\/gamelauncher?operator=demo&mode=demo&game=262496","content":"","game_provider":317,"game_provider_name":"Wazdan","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":96,"release_date":null,"name":"Football Star","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/football-star-mg","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":100,"release_date":null,"name":"Football Star","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/h5c.cqgame.games\/93\/?token=guest123&language=en","content":"","game_provider":470,"game_provider_name":"CQ9 Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":44,"release_date":null,"name":"Forest Fairies","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/forest-fairies\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1724,"release_date":null,"name":"Fort of Fortune","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=22203","content":null,"game_provider":399,"game_provider_name":"High 5 Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1344,"release_date":"2020-01-08","name":"Friends","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=16451","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":909,"release_date":null,"name":"Frog Grog","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=9184","content":null,"game_provider":279,"game_provider_name":"Thunderkick","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":89,"release_date":null,"name":"Fruit Mania","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/games.gamomat-development.com\/fruitmania","content":"","game_provider":394,"game_provider_name":"Gamomat","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":86,"release_date":null,"name":"Fruit Mania","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/2e8g99w5\/gamelauncher?operator=demo&mode=demo&game=196960","content":"","game_provider":317,"game_provider_name":"Wazdan","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":910,"release_date":null,"name":"Fruit Warp","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=9269","content":null,"game_provider":279,"game_provider_name":"Thunderkick","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":45,"release_date":null,"name":"Fruit Zen","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=512","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1192,"release_date":null,"name":"Fu Dao Le","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14171","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1472,"release_date":"2018-02-28","name":"Funky Chicken (ClassiX)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18386","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":425,"release_date":"2021-09-01","name":"GG Coin: Hold The Spin","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/ggcoin","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1233,"release_date":"2018-05-10","name":"Giants Gold (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14786","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":46,"release_date":null,"name":"Gladiator","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=178","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1530,"release_date":null,"name":"Glorious Empire","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19271","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":427,"release_date":"2020-06-12","name":"Go Wild","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/gowild","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":785,"release_date":null,"name":"Gods of Death","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=7204","content":null,"game_provider":334,"game_provider_name":"StakeLogic","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":47,"release_date":null,"name":"Gold Diggers","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=222","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":95,"release_date":null,"name":"Gold Factory","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/gold-factory","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":429,"release_date":"2020-07-20","name":"Gold Of Maya","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/goldofmaya","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":49,"release_date":null,"name":"Golden Dragon","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/bit.ly\/3FcliTC","content":"","game_provider":491,"game_provider_name":"Triple Profits Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":48,"release_date":null,"name":"Golden Dragon","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.swintt.com\/casino\/default\/game\/casino5.html?playerHandle=999999&account=FunAcct&gameName=GoldenDragon&gameType=0&gameId=1080&lang=en&lsdId=swintt&deviceType=web&brandedLoader=swintt","content":null,"game_provider":518,"game_provider_name":"Swintt","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":50,"release_date":null,"name":"Golden Dragon","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/gameRender.php?gameId=24","content":"","game_provider":314,"game_provider_name":"Play Pearls","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":417,"release_date":null,"name":"Gonzo's Quest","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/games.netent.com\/embed\/game.html?gameId=eldorado_not_mobile¤cy=EUR&language=en","content":null,"game_provider":19,"game_provider_name":"NetEnt","category_id":48,"group_id":42,"rating":9.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":51,"release_date":null,"name":"Gopher Gold","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/gopher-gold","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1381,"release_date":"2019-02-27","name":"Gorilla Go Wilder","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=17006","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1373,"release_date":"2019-04-17","name":"Gorilla Go Wilder EXpansion Pack 1","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=16886","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1045,"release_date":"2021-01-25","name":"Guardian of Prosperity","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=12455","content":"","game_provider":658,"game_provider_name":"NetGaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":52,"release_date":null,"name":"Gypsy Rose","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=478","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":570,"release_date":null,"name":"Hall of the Mountain King","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=3188","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":88,"release_date":null,"name":"Halloween","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/belatra\/demo?language=en&game=halloween","content":"","game_provider":428,"game_provider_name":"Belatra Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":102,"release_date":null,"name":"Hansel and Gretel","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/hansel-and-gretel\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":53,"release_date":null,"name":"Haunted House","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/games\/?keyname=SGHauntedHouse&mode=fun&locale=en","content":"","game_provider":320,"game_provider_name":"Habanero Gaming Systems","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":54,"release_date":null,"name":"Heart Of Rio","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/bit.ly\/3gEHIlc","content":"","game_provider":318,"game_provider_name":"Pragmatic Play","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1355,"release_date":"2019-11-05","name":"Hearts of Venice (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=16616","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":55,"release_date":null,"name":"Heidi at the Oktoberfest","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/heidi-at-oktoberfest\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":57,"release_date":null,"name":"Heist","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=180","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":56,"release_date":null,"name":"Heist","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/bit.ly\/3JAGPqJ","content":null,"game_provider":694,"game_provider_name":"EURASIAN Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":560,"release_date":null,"name":"Hidden Valley","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=2051","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":58,"release_date":null,"name":"Hitman","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/hitman","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":638,"release_date":null,"name":"Holy Diver","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=4129","content":null,"game_provider":282,"game_provider_name":"Big Time Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":430,"release_date":"2020-04-11","name":"Hoonga Boonga","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/hoongaboonga","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":59,"release_date":null,"name":"Hot Fiesta","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/gs2c\/openGame.do?lang=en&cur=EUR&gameSymbol=vs25hotfiesta","content":"","game_provider":318,"game_provider_name":"Pragmatic Play","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":431,"release_date":"2020-11-30","name":"Hot Life","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/hotlife","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":432,"release_date":"2021-06-24","name":"Hot Life Buy Bonus","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/hotlifebb","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":433,"release_date":"2022-03-10","name":"Hot Patrick","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/hotpatrick","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":543,"release_date":null,"name":"Hot Sync","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=1779","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":60,"release_date":null,"name":"House of Fun","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=221","content":null,"game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.6,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":94,"release_date":null,"name":"Immortal Romance","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/immortal-romance","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":9,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1430,"release_date":"2018-06-20","name":"Invaders from the Planet Moolah (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=17741","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1243,"release_date":null,"name":"Irish Eyes 2","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14936","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":61,"release_date":null,"name":"It Came From Venus","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=504","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":83,"release_date":null,"name":"Jack Hammer 2","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/games.netent.com\/embed\/game.html?gameId=jackhammer2_not_mobile¤cy=EUR&language=en","content":"","game_provider":19,"game_provider_name":"NetEnt","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1235,"release_date":null,"name":"Jackpot Jester 50k","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14816","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1538,"release_date":null,"name":"Jackpot Jester Wild Nudge","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19391","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1719,"release_date":null,"name":"Jaguar Princess","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=22128","content":null,"game_provider":399,"game_provider_name":"High 5 Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":530,"release_date":null,"name":"Jewel Blast","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=1571","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1291,"release_date":null,"name":"Jewel in the Crown","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=15656","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":434,"release_date":"2020-06-12","name":"Joker Splash","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/jokersplash","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":62,"release_date":null,"name":"Juicy Fruits","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/bit.ly\/3reqWfW","content":"","game_provider":318,"game_provider_name":"Pragmatic Play","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":645,"release_date":null,"name":"Jupiters Choice","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=3981","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":63,"release_date":null,"name":"Kathmandu","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/kathmandu","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":64,"release_date":null,"name":"King Kong","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/access?playMode=0&playerID=guest&customerID=AugustGaming¤cy=EUR&gameID=KKONG&gametype=slot&language=en","content":"","game_provider":502,"game_provider_name":"August Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1717,"release_date":null,"name":"Kingdom of Gold Mystic Ways","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=22098","content":null,"game_provider":399,"game_provider_name":"High 5 Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":649,"release_date":null,"name":"Kingmaker","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=4365","content":null,"game_provider":282,"game_provider_name":"Big Time Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1546,"release_date":null,"name":"La Cucaracha","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19511","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":65,"release_date":null,"name":"Ladies Nite","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/ladies-nite","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":66,"release_date":null,"name":"Lady in Red","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/lady-in-red","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1244,"release_date":null,"name":"Legend of the Pharaoahs","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14951","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1451,"release_date":"2018-05-03","name":"Leprechauns Fortune (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18071","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":93,"release_date":null,"name":"Life of Riches","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/life-of-riches","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":676,"release_date":null,"name":"Lil Devil","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=4711","content":null,"game_provider":282,"game_provider_name":"Big Time Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":67,"release_date":null,"name":"Little Red Riding Hood","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/little-red-riding-hood\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":68,"release_date":null,"name":"Lost","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=248","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":69,"release_date":null,"name":"Lucky 7","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/nmss.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com\/clients\/036-lucky7\/demo.html","content":"","game_provider":850,"game_provider_name":"Nemesis Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":70,"release_date":null,"name":"Lucky 7","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.talentainternational.com\/launch\/launch.jsp?types=slot5.luckySeven&lang=en¤cy=FUN&otp=guest&closeOnExit=1&enableClose=0","content":null,"game_provider":88,"game_provider_name":"Espresso Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":71,"release_date":null,"name":"Lucky Lightning","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/bit.ly\/3cOVTTB","content":"","game_provider":603,"game_provider_name":"Wild Streak Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":786,"release_date":null,"name":"Lucky Mushrooms Quattro Deluxe","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=7155","content":null,"game_provider":334,"game_provider_name":"StakeLogic","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1055,"release_date":"2021-01-26","name":"MTV Pimp My Ride","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=12615","content":"","game_provider":658,"game_provider_name":"NetGaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":579,"release_date":null,"name":"Machina","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=2550","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":74,"release_date":null,"name":"Mad Hatters","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/mad-hatters","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":72,"release_date":null,"name":"Madame Destiny","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/gs2c\/openGame.do?lang=en&cur=EUR&gameSymbol=vs10madame&websiteUrl=https:\/\/4iee.com","content":"","game_provider":318,"game_provider_name":"Pragmatic Play","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":73,"release_date":null,"name":"Madder Scientist","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=247","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":435,"release_date":"2021-02-23","name":"Make Money","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/makemoney","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":436,"release_date":"2021-04-19","name":"Make Money Rich Edition","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/makemoneyrichedition","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":75,"release_date":null,"name":"Mamma Mia","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=238","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1550,"release_date":null,"name":"Manic Millions","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19571","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1049,"release_date":"2021-01-25","name":"Master of Fortune","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=12519","content":"","game_provider":658,"game_provider_name":"NetGaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":76,"release_date":null,"name":"Mega Fortune","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/games.netent.com\/embed\/game.html?gameId=megafortune_not_mobile¤cy=EUR&language=en","content":null,"game_provider":19,"game_provider_name":"NetEnt","category_id":48,"group_id":42,"rating":9,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":77,"release_date":null,"name":"Mega Stellar","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/mega-stellar\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":964,"release_date":null,"name":"Megaways Jack","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=10954","content":"","game_provider":421,"game_provider_name":"Iron Dog Studios","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":78,"release_date":null,"name":"Mermaids Millions","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Casino\/Default.aspx?applicationid=1023&theme=quickfiressl&usertype=5&sext1=demo&sext2=demo&csid=1866&serverid=1866&variant=MIT-Demo&gameid=MermaidsMillions&ul=EN","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1103,"release_date":"2021-02-11","name":"Mighty Joker Arcade","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=12729","content":null,"game_provider":334,"game_provider_name":"StakeLogic","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1553,"release_date":null,"name":"Miss Midas","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19616","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":643,"release_date":null,"name":"Money Train","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=4081","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1176,"release_date":null,"name":"Monopoly Mega Movers","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=13931","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":684,"release_date":null,"name":"Monopoly Megaways","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=5648","content":null,"game_provider":282,"game_provider_name":"Big Time Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1397,"release_date":"2018-11-21","name":"Monopoly Millionaire","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=17246","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":79,"release_date":null,"name":"Montecarlo Glamour","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/montecarlo-glamour\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":80,"release_date":null,"name":"Munchkins","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/munchkins","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":81,"release_date":null,"name":"Mysteries of Egypt","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/mysteries-of-egypt\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":82,"release_date":null,"name":"Neptune's Kingdom","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/belatra\/demo?language=en&game=neptune20","content":"","game_provider":428,"game_provider_name":"Belatra Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1300,"release_date":null,"name":"OMG Kittens (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=15791","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1435,"release_date":"2018-06-20","name":"Olympus Thunder","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=17816","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":85,"release_date":null,"name":"Once Upon a Time","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=193","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":690,"release_date":null,"name":"Operation: Diamond Hunt","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=5002","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1559,"release_date":null,"name":"Pandamania","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19706","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":90,"release_date":null,"name":"Piggy Riches","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/games.netent.com\/embed\/game.html?gameId=piggyriches_not_mobile¤cy=EUR&language=en","content":null,"game_provider":19,"game_provider_name":"NetEnt","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.9,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1347,"release_date":"2019-12-11","name":"Pillars of Asgard 1M cap BuyPass","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=16496","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1560,"release_date":null,"name":"Pizza Prize","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19721","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1326,"release_date":"2020-05-12","name":"Prism Blast Low","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=16181","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":103,"release_date":null,"name":"Puppy Love","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=482","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":709,"release_date":null,"name":"Pyro Pixie","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=5926","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1445,"release_date":"2018-05-16","name":"Queen of the Castle (95%)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=17966","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1204,"release_date":"2018-10-23","name":"Quick Hit Ultra Pays Sun Dragon","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14351","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1276,"release_date":"2020-07-30","name":"RR Cluster Magic","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=15431","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1320,"release_date":"2020-10-14","name":"Raging Rhino Rampage BuyPass","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=16091","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1271,"release_date":"2020-11-17","name":"Raging Rhino Ultra - Megadrop","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=15356","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1181,"release_date":"2018-06-20","name":"Rainbow Riches (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14006","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1189,"release_date":null,"name":"Rainbow Riches Freespins","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14126","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1185,"release_date":"2018-04-26","name":"Rainbow Riches Retro (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14066","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1563,"release_date":null,"name":"Ramesses Riches","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=19766","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":437,"release_date":"2022-04-11","name":"Really Easter","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/reallyeaster","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":438,"release_date":"2020-06-12","name":"Really Hot","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/reallyhot","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":439,"release_date":"2021-01-15","name":"Really Hot Flaming Edition","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/reallyhotflaming","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":1260,"release_date":"2021-03-02","name":"Reel Clash Megadrop","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=15191","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":104,"release_date":null,"name":"Reel Strike","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/reel-strike","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":105,"release_date":null,"name":"Reel Thunder","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/reel-thunder","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":106,"release_date":null,"name":"Riches of Camelot","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/riches-of-camelot\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":101,"release_date":"2012-09-26","name":"Riches of Ra","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Casino\/IframedView?pid=2&gid=&gameId=237&lang=en_US&practice=1&channel=desktop&div=flashobject&width=100%25&height=100%25&demo=2","content":null,"game_provider":52,"game_provider_name":"Play'n GO","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":710,"release_date":null,"name":"Ricky Riches","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=5942","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1787,"release_date":"2021-11-25","name":"Rock N Ways Xtraways","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=23229","content":"","game_provider":518,"game_provider_name":"Swintt","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":107,"release_date":null,"name":"Rook's Revenge","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=277","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":108,"release_date":null,"name":"Safari Sam","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=280","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":109,"release_date":null,"name":"Santa Paws","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/santa-paws-mg","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":87,"release_date":null,"name":"Savannah King","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/p4fp.php?pid=9F328AFB-196E-4DA5-BB1B-ABFC76A780B9&gameId=VSlotSK_TNP","content":"","game_provider":60,"game_provider_name":"Tom Horn Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":110,"release_date":null,"name":"Scrooge","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/scrooge","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":111,"release_date":null,"name":"Secret Admirer","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/secret-admirer","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1705,"release_date":null,"name":"Secrets of the Forest Extreme","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=21918","content":null,"game_provider":399,"game_provider_name":"High 5 Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":112,"release_date":null,"name":"Siberian Wolf","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/siberian-wolf\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":113,"release_date":null,"name":"Slots Angels","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=258","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":441,"release_date":"2021-12-01","name":"Snow Coin: Hold The Spin","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/snowcoin","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":665,"release_date":null,"name":"Spin Bet Station","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=4348","content":null,"game_provider":604,"game_provider_name":"Green Jade Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":114,"release_date":null,"name":"Spin a Win","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/v1_2_1\/h5games\/spin-a-win\/en\/?lb=https:\/\/www.slotfactory.com&fr=1&locale=en","content":"","game_provider":6,"game_provider_name":"Proprietary","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":115,"release_date":null,"name":"Spring Break","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/spring-break","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":6.9,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":84,"release_date":null,"name":"Starburst","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/games.netent.com\/embed\/game.html?gameId=starburst_not_mobile¤cy=EUR&language=en","content":null,"game_provider":19,"game_provider_name":"NetEnt","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":626,"release_date":null,"name":"Starquest","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=1085","content":null,"game_provider":282,"game_provider_name":"Big Time Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":548,"release_date":null,"name":"Sticky Bandits","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=1859","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":760,"release_date":null,"name":"Sugar Cubes","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=7002","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":584,"release_date":null,"name":"Sunset","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=3137","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":116,"release_date":null,"name":"Supe it Up","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/supe-it-up","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.3,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":117,"release_date":null,"name":"Super 5 Stars","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/super-5-stars\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":118,"release_date":null,"name":"Super 7 Stars","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/super-7-stars\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":119,"release_date":null,"name":"Sushi Bar","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=288","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":120,"release_date":null,"name":"Sweet Bonanza","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/gs2c\/openGame.do?lang=en&cur=EUR&gameSymbol=vs20fruitsw&websiteUrl=https:\/\/4iee.com","content":"","game_provider":318,"game_provider_name":"Pragmatic Play","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":919,"release_date":null,"name":"Sword of Khans","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=8963","content":null,"game_provider":279,"game_provider_name":"Thunderkick","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":808,"release_date":null,"name":"TNT Tumble","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=7172","content":null,"game_provider":114,"game_provider_name":"Relax Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":569,"release_date":null,"name":"Tales of Dr. Dolittle","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=3171","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":121,"release_date":null,"name":"Tally Ho","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/tally-ho","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":134,"release_date":null,"name":"Temujin Treasures","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/demo-cheat\/openGame.do?lang=en&cur=USD&gameSymbol=vs1024temuj","content":"","game_provider":603,"game_provider_name":"Wild Streak Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":8,"release_date":null,"name":"The Amazing Money Machine","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/bit.ly\/3zSApiK","content":"","game_provider":603,"game_provider_name":"Wild Streak Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1702,"release_date":null,"name":"The Amulet and the Charm Power Bet","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=21873","content":null,"game_provider":399,"game_provider_name":"High 5 Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":122,"release_date":null,"name":"The Exterminator","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=262","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1701,"release_date":null,"name":"The Flower Bride","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=21858","content":null,"game_provider":399,"game_provider_name":"High 5 Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":123,"release_date":null,"name":"The Ghouls","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/h5c.cqgame.games\/63\/?token=guest123&language=en","content":null,"game_provider":470,"game_provider_name":"CQ9 Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1700,"release_date":null,"name":"The Green Machine Deluxe","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=21843","content":null,"game_provider":399,"game_provider_name":"High 5 Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":443,"release_date":"2020-04-11","name":"The Hottest Game","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/thehottestgame","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":124,"release_date":null,"name":"The Legendary Red Dragon","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/the-legendary-red-dragon\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":444,"release_date":"2021-01-21","name":"The Lion","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/thelion","content":"","game_provider":602,"game_provider_name":"Gamzix","category_id":48,"group_id":42,"rating":7,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":125,"release_date":null,"name":"The Rat Pack","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/the-rat-pack","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":921,"release_date":null,"name":"The Rift","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=9218","content":null,"game_provider":279,"game_provider_name":"Thunderkick","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":126,"release_date":null,"name":"The Secret of the Opera","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/the-secret-of-the-opera\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":127,"release_date":null,"name":"The Sherlock Files","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/slots\/the-sherlock-files\/demo\/","content":"","game_provider":403,"game_provider_name":"Red Rake Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":526,"release_date":null,"name":"The Three Musketeers","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=1507","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":128,"release_date":null,"name":"The True Sheriff","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=384","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":129,"release_date":null,"name":"Thunderstruck","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/thunderstruck","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":130,"release_date":null,"name":"Tomb Raider","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/tomb-raider","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":99,"release_date":null,"name":"Treasure Island","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/h5c.cqgame.games\/81\/?token=guest123&language=en","content":null,"game_provider":470,"game_provider_name":"CQ9 Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":131,"release_date":null,"name":"Treasure Room","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=158","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":132,"release_date":null,"name":"Triple Crown","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/bit.ly\/3gMm66Y","content":"","game_provider":686,"game_provider_name":"Design Works Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":133,"release_date":null,"name":"True Illusions","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=236","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":135,"release_date":null,"name":"Twin Spin","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/games.netent.com\/embed\/game.html?gameId=twinspin_not_mobile¤cy=EUR&language=en","content":"","game_provider":19,"game_provider_name":"NetEnt","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":136,"release_date":null,"name":"Tycoons","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=471","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":1,"group_name":"Slots"}
{"id":137,"release_date":null,"name":"Under the Bed","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=308","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":138,"release_date":null,"name":"Under the Sea","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=259","content":"","game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1614,"release_date":null,"name":"Valhalla","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=20531","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1658,"release_date":"2021-07-29","name":"Vegas Time!","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=21233","content":"","game_provider":658,"game_provider_name":"NetGaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":139,"release_date":null,"name":"Viking Age","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/cwguestlogin.do?bankId=675&CDN=AUTO&gameId=228","content":null,"game_provider":41,"game_provider_name":"Betsoft Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":9,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":140,"release_date":null,"name":"Vinyl Countdown","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/vinyl-countdown","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":141,"release_date":null,"name":"Voodoo Magic","image_path":"/static/picture/splash211.png","url":"https:\/\/4iee.com\/gs2c\/openGame.do?lang=en&cur=USD&gameSymbol=vs40voodoo&websiteUrl=https:\/\/4iee.com&jurisdiction=99","content":"","game_provider":318,"game_provider_name":"Pragmatic Play","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1468,"release_date":"2018-03-07","name":"Wacky Races","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=18326","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1692,"release_date":null,"name":"Way Out Wilds","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=21722","content":"","game_provider":399,"game_provider_name":"High 5 Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":142,"release_date":null,"name":"What a Hoot","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/what-a-hoot","content":"","game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1016,"release_date":null,"name":"Whisker Jones","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=12066","content":null,"game_provider":188,"game_provider_name":"1x2gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":683,"release_date":null,"name":"Who Wants to Be a Millionaire Mystery Box","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=5344","content":null,"game_provider":282,"game_provider_name":"Big Time Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1025,"release_date":"2021-02-25","name":"Wild Bard","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=12373","content":"","game_provider":846,"game_provider_name":"Peter and Sons","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.3,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":143,"release_date":null,"name":"Wild Booster","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/gs2c\/openGame.do?lang=en&cur=EUR&gameSymbol=vs20wildboost","content":"","game_provider":318,"game_provider_name":"Pragmatic Play","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":660,"release_date":null,"name":"Wild Chase: Tokyo Go","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=4596","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.4,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":144,"release_date":null,"name":"Wild Spirit","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.mascot.games\/run\/wild_spirit","content":"","game_provider":510,"game_provider_name":"Mascot Gaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":7.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":659,"release_date":null,"name":"Wild Tome of The Woods","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=4579","content":null,"game_provider":177,"game_provider_name":"Quickspin","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":92,"release_date":null,"name":"Win Sum Dim Sum","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/4iee.com\/Loader\/Start\/1096\/win-sum-dim-sum","content":null,"game_provider":5,"game_provider_name":"Microgaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":0,"group_name":"Slots"}
{"id":1050,"release_date":"2021-01-25","name":"Wrath of the Dragons","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=12535","content":"","game_provider":658,"game_provider_name":"NetGaming","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":1199,"release_date":null,"name":"Zeus III (Dual)","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=14276","content":null,"game_provider":372,"game_provider_name":"Scientific Games","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.2,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}
{"id":926,"release_date":null,"name":"Zoom","image_path":"/static/picture/splash211.jpg","url":"https:\/\/demo.firstlookgames.com?xpid=120&gid=9201","content":null,"game_provider":279,"game_provider_name":"Thunderkick","category_id":48,"group_id":42,"rating":8.5,"progressive_jackpot":null,"group_name":"Slots"}

Xem thêm

Đúng! Tôi muốn biết về tiền thưởng, chương trình khuyến mãi và tin tức độc quyền.

ĐẶT MUA